Αίτηση Εγγραφής

    Καταβολή ποσού 30 € (10€ για εγγραφή και 20€ ετήσια συνδρομή)
    Αριθμός λογαριασμού 6486-010016-675 τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ GR6301714860006486010016675

    Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Μυελού των Οστών δηλώνει ότι τα παρόντα στοιχεία είναι εμπιστευτικά και δεν θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό.

    * = απαραίτητο