Ποιοι Είμαστε

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Μυελού των Οστών ιδρύθηκε το 2008 από τον αείμνηστο Σταύρο Χατζηγεωργίου μαζί και με άλλους μεταμοσχευμένους ασθενείς και έχει τους εξής στόχους:

  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα εθελοντικής προσφοράς αίματος, αιμοπεταλίων, μυελού των οστών και ομφάλιου αίματος (βλαστοκυττάρων) στις δημόσιες τράπεζες
  • Καλλιέργεια πνεύματος, συναδελφοσύνης, φιλίας και αγάπης μεταξύ των μελών
  • Ενημέρωση των ασθενών σε όλα όσα τους αφορούν σχετικά με τα δικαιώματα τους
  • Προσπάθεια στενής συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές, υπηρεσίες και οργανώσεις για εξασφάλιση νομοθετικών και άλλων ρυθμίσεων στήριξης των μελών τους
  • Ισότιμη συνεργασία με άλλους συλλόγους που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς