Αίτημα συλλογής υπογραφών για Κτήριο Γονιδιακών / Κυτταρικών Θεραπειών και Εργαστηρίων

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην φόρμα συλλογής υπογραφών που θα βρείτε παρακάτω:

Η Αιματολογική Κλινική Γ. Παπανικολάου

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Σας απευθύνουμε την επιστολή αυτή ενθαρρυμένοι από τον τρόπο που αντιμετωπίζετε την πανδημία του κορωνοϊού και την δήλωσή σας για ενίσχυση της δημόσιας υγείας και του ΕΣΥ.
Είμαστε ̽ ασθενείς ή πρώην ασθενείς αιματολογικών νοσημάτων, μεταμοσχευμένοι ασθενείς, ασθενείς προς μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, ασθενείς που υποβληθήκαμε ή πρόκειται να υποβληθούμε σε θεραπεία με CAR-T λεμφοκύτταρα, ασθενείς που υποβληθήκαμε ή επιθυμούμε να υποβληθούμε σε γονιδιακή θεραπεία και σύλλογοι ασθενών. Μας ενώνουν πολλά, ένα, όμως, είναι κυρίαρχο. Η εξασφάλιση κατάλληλων και επαρκών συνθηκών νοσηλείας και χώρων εφαρμογής των σωτήριων νέων θεραπειών.
Μέσα στην ατυχία μας, θεωρούμε τον εαυτό μας τυχερό, επειδή βρεθήκαμε κατά τύχη ή κατ’ επιλογή στην φροντίδα της Αιματολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου. Το επίπεδο υπηρεσιών της είναι διεθνούς επιπέδου, συγκρίνεται με τις καλύτερες κλινικές της Ευρώπης. Διαθέτει Αιματολογικό Τμήμα, Μονάδα Μεταμόσχευσης, Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων και
εξειδικευμένα εργαστήρια. Διακρίνεται, εκτός από το ιατρικό και νοσηλευτικό έργο, για τη μεγάλη ερευνητική της δραστηριότητα. Όλο το προσωπικό είναι καλά καταρτισμένο και πάντοτε ενημερωμένο.
Υπάρχει κάτι ακόμη, πολύ σπουδαίο, που μας κάνει τυχερούς και ικανοποιημένους. Η συμπεριφορά όλων, ιατρών, νοσηλευτών και του συνόλου του προσωπικού, είναι άψογη. Βαθιά ανθρώπινη, εμψυχωτική, με καλή διάθεση και χαμόγελο, παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό και τη μεγάλη ζήτηση των υπηρεσιών τους.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ελλείψεις σε προσωπικό και έλλειψη κατάλληλων και επαρκών χώρων. Παρά τις καθημερινές προσπάθειες που καταβάλλουν όλοι -και ιδιαίτερα ο Διευθυντής τους κ. Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος- για ποικίλα θέματα, οι ελλείψεις σε προσωπικό και σε κατάλληλη στέγη αποτελούν τροχοπέδη για τις υπηρεσίες που απαιτούν οι ασθένειες και οι εξελίξεις.
Πολλοί από μας νοσηλευτήκαμε και νοσηλευόμαστε σε ακατάλληλους χώρους άλλων κλινικών, με κίνδυνο για την υγεία μας. Το 2019 διενεργήθηκαν 121 μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων, πολύ περισσότερες από κάθε άλλο κέντρο στην Ελλάδα. Στην Μονάδα Μεταμόσχευσης 2 μονόκλινα δωμάτια είναι κλειστά, επειδή δεν υπάρχουν 10
ακόμη νοσηλευτές! Φέτος, σταθερά χορηγείται εκεί μία θεραπεία CAR-T λεμφοκυττάρων ανά μήνα. Η Μονάδα Μεταμόσχευσης έχει, επίσης, επιλεγεί για εφαρμογή Γονιδιακής Θεραπείας στη Μεσογειακή Αναιμία. Πώς θα γίνουν όλα αυτά χωρίς το αναγκαίο προσωπικό και χωρίς τους κατάλληλους χώρους;
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Γνωρίζουμε ότι είσθε ενημερωμένος από έτους για τα προβλήματα αυτά και έχετε θετική διάθεση. Σας ζητάμε με τον εντονότερο ανθρώπινο τρόπο, που απορρέει από τις περιστάσεις, τη σοβαρότητα των ασθενειών μας και την αναγκαία ποιότητα των υπηρεσιών, να δώσετε οριστικό τέλος στα προβλήματα αυτά εγκρίνοντας, το ταχύτερο, το Κτήριο Γονιδιακών και Κυτταρικών Θεραπειών και των εξειδικευμένων εργαστηρίων της Αιματολογικής Κλινικής και προσθέτοντας το απαραίτητο προσωπικό. Για το Κτήριο υπάρχει έτοιμη προμελέτη!
Το Κτήριο θα βελτιώσει της συνθήκες νοσηλείας όλων μας, που τώρα εξ ανάγκης φιλοξενούμαστε σε άλλες κλινικές, θα προσφέρει λύση στο πρόβλημα όλης της χώρας για κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες (τα επόμενα έτη θα αυξηθούν κατά πολύ οι ενδείξεις εφαρμογής και οι υποψήφιοι ασθενείς) και θα δώσει ζωτικό χώρο ανάπτυξης των εξειδικευμένων εργαστηρίων που στηρίζουν τη νοσηλεία ασθενών από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο!
Εμείς, οι τωρινοί και οι μελλοντικοί ασθενείς, θα σας είμαστε ευγνώμονες!

    Είμαι πρώην ασθενής ή ασθενής αιματολογικών νοσημάτων